Khóa học Cao đẳng

Images
Y Sĩ Đa Khoa

Y Sĩ Đa Khoa

Ngành học mới được ban hành chỉ tiêu hạn chế

Phục hồi Chức năng

Phục hồi Chức năng

Định hướng mở trung tâm phục hồi chức năng

Dược

Dược

Đầu ra hành nghề dược sĩ lâm sàng

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Ngành học có nhu cầu tuyển dụng cao nhất

Chăm sóc Sắc đẹp

Chăm sóc Sắc đẹp

Dành cho đối tượng mở spa viện thẩm mỹ

KT Xét nghiệm Y học

KT Xét nghiệm Y học

Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm Y học