Chương trình

Cao đẳng    5  Trung cấp    7  Ngắn hạn    12 

Nhóm ngành

Ngành Y Dược    11  Chăm sóc sắc đẹp    11  Wellness sức khỏe và tinh thần    4 

Trường

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Y - Dược Việt Nam    17  Trường Trung Cấp Công Nghệ Y Khoa Trung Ương    7 

Bảng tin

Thông báo Thông tin
Bản quyền thuộc về Trường Cao Đẳng Công Nghệ Y - Dược Việt Nam
Kỹ thuật Hình ảnh Y học
  • Bậc đào tạo: Đại học
  • Bằng cấp: Chính quy
  • Thời gian: 30 tháng
Nhập họ tên đầy đủ
Số điện thoại chưa đúng Nhập số điện thoại
Ngày sinh chưa đúng Nhập ngày sinh
Chọn học vấn
Nhập địa chỉ nhận KẾT QUẢ
Chọn nơi ở hiện tại
Chọn cơ sở đào tạo